Online planten kopen?

Artikel geplaatst door Jan De Tuinman in: ,

Oud gazon verwijderen en opnieuw aanleggen

Een gazon gaat niet eeuwig mee en soms staat het er zo slecht bij dat het opnieuw moet aangelegd worden. Maar wanneer doe je dat het beste en hoe?

De verschillende mogelijkheden.

Je kan bv. Eerst de borders aanleggen en dan pas het gras verwijderen of eerst het gras doodspuiten, dan de borders opnieuw aanleggen en dan pas het gras verwijderen of onderfreezen. Wat het beste is hangt sterk af van je eigen specifieke situatie.

Moet je alles manueel doen?

Dan pak je best geen te grote oppervlaktes ineens aan. Stap per stap werken is hier de beste oplossing. Eerst de zone waar de nieuwe borders moeten komen. Daar moet je het oude gazon afplaggen (= de graszode verwijderen en afvoeren), dan bodemverbeteraar aanbrengen en inspitten en daarna egaliseren, harken en beplanten. (Meer informatie hierover in het artikel ‘Van gazon naar border’) In een laatste fase kan je dan de zone aanpakken waar het oude gazon opnieuw moet aangelegd worden.

Het is namelijk handig als je voor het aanleggen van de borders nog over het oude gazon kan lopen. Je loopt proper en je staat niet de hele tijd in de aarde.

Heb je de mogelijkheid om met machines te werken?

Een minigraver, een tuintractor, een motorcultivator, …. dan kan je grotere oppervlakte ineens aanpakken. Met een minigraver kan je bvb in één keer de beplanting die moet verwijderd worden uitgraven en het gazon inspitten. Een graafmachine heeft ook het voordeel dat je vrij diep kan spitten. Zeker bij nieuwbouwwoningen komt een verdichte bodem maar al te vaak voor. Met een graafmachine kan je deze makkelijk losspitten. Een frees aan een tractor of een motorcultivator is dan weer heel handig om de bovenlaag van de grond los te werken en de bodemverbeteraar in te werken.

Nadatje de bestaande beplanting of oud gazon verwijderd hebt spit of frees je de grond los en werk je bodemverbeteraar in, zowel voor het gazon als voor de borders. Vervolgens plant je de borders aan en in laatste instantie kan je het gazon terug aanleggen.

Als je het gazon niet afplagt maar gaat infrezen ga dan meerdere keren over hetzelfde deel. Eénmaal in de lengterichting en éénmaal in de breedte is een minimum. Je zal zien dat de frees steeds dieper en dieper de grond ingaat. Hoe beter de afgestorven zode vermalen is hoe beter. Hoe meer restjes van de zode overblijven hoe meer werk je achteraf hebt om die allemaal uit te harken. Meer informatie hierover in het artikel ‘Van gazon naar border’.

Ideaal is een combinatie van spitten (of ploegen) én frezen. Je kan de zode eerst inspitten en een tijd later frezen: zo is de afgestorven zode al wat “verteerd”.

Je kan de zode ook eerst frezen en daarna inspitten: zo gaat het spitten makkelijker. Daarna kan je eventueel nogmaals frezen. De laatste maal dat je gaat frezen kan je bovendien tegelijkertijd de bodemverbeteraar inwerken.

Rond borders en plantvakken werken met machines valt niet altijd mee. Daarom is het meestal beter om pas te planten als de machines niet meer in de tuin nodig zijn, tenzij je over plaats genoeg beschikt…

Hoeveel bodemverbeteraar?

Een laagje van 3 à 5 cm is voldoende. Je hoeft er wel niet zuinig op te zijn, beter wat te veel dan te weinig. Dan kom je op 30 à 50 liter per vierkante meter. Een laagje van 3 cm. op 100 m2 komt dus op 3 m3 /100 m2

Hou er wel rekening mee dat je met het toevoegen van de bodemverbeteraar de grondmassa vergroot. Je verhoogt dus het nieuwe gazon. Als dit een probleem is dan kan je best eerst wat grond wegvoeren of er voor kiezen om de graszode te verwijderen en af te voeren (afplaggen).

Het oude gazon doodspuiten doe je best voor je met de aanplant van de borders begint. Spuiten net naast nieuwe beplantingen is nogal riskant. Het product kan door de wind of door verdamping op de jonge beplanting terechtkomen zelfs al spuit je er niet direct op.

Als je eerst de borders aanlegt en daarna het gras inzaait, dan moet je er ook rekening mee houden dat je enkele weken niet over het gras kan lopen om bv. onkruid te wieden of boomschors aan te voeren. Als je tussen juni en half september aan je tuin begint kan je best éérst gazon aanleggen.

Tegen dat het volgende plantseizoen begint is het gazon al voldoende ontwikkeld om erover te lopen. De beplantingsvakken vul je dan vanaf september-oktober in.

Het gazon verwijderen én een goede grondbewerking is zeer belangrijk voor een geslaagde aanplanting of nieuw gazon. Trek voldoende tijd uit voor een goede grondbewerking en ga er vooral niet snel-snel over.

Relevante artikels:

Log in of Registreer om te reageren of zelf een tuinvraag te stellen.

Heeft dit artikel u geholpen?