Tips voor gezonde planten

Planten zijn levende organismen daarom dient U een aantal zaken in acht te nemen:

  • Onze planten zijn sterk, maar niet onsterfelijk
  • Ook planten hebben honger en dorst
  • Ook planten kunnen ziek worden

Behandel de planten altijd met zorg:

Als U niet direct kan planten,

  • Beschut ze dan tegen wind en vorst!
    Ofwel in een onverwarmde ruimte, ofwel onder een plastic of oud deken zodat ze niet kunnen uitdrogen. Ook tijdens het planten! Planten op blote wortel kunnen in zon en wind op 5 minuten tijd onherstelbare schade oplopen! Gebruik dus ook hier een stuk plastic of een deken om de wortels te beschermen.
  • Planten in container kan u buiten bewaren maar ook hier dient U ze te beschermen tegen wind en uitdroging.
  • Zet de planten niet in een te warme omgeving, ook dit kan uitdroging in de hand werken.

Verlies Uw beplanting niet uit het oog:

Ook na het planten hebben Uw nieuwe tuingenoten verzorging nodig.
Gedurende het 1e jaar, als ze volop inwortelen, kan U ze best regelmatig controleren, zeker als het droog en warm weer is.

Als het in de periode direct na het aanplanten droog en warm weer is dient u de planten regelmatig water te geven. Als het af en toe regent dient U dit enkel te doen als de droge periodes langer dan 1week duren.

In de regel moeten verse aanplantingen om de 4 à 6 dagen water te hebben (ofwel door regen of door te bewateren).

Deze basisregels kosten weinig tijd of moeite maar kunnen U achteraf veel nodeloos werk besparen.
Een dode plant vervangen kost meer werk dan er een aan te planten!

Wees voorzichtig met bestrijdingsmiddelen

Lees steeds aandachtig het etiket op de verpakking en volg de instructies goed op!
Dit zowel voor de planten als voor Uw eigen gezondheid.
Met sommige producten mag U de planten niet raken, als U dat toch doet kan de plant afsterven!

Waarom een boom planten met een boompaal?

“Hoge bomen vangen veel wind” zegt men wel eens, maar bij het aanplanten kan dat een probleem zijn! Als de boom teveel heen en weer beweegt, kunnen de nieuwe worteltjes die zich vormen moeilijk ontwikkelen. Indien dit aanhoudt of samenvalt met slecht weer, kan hierdoor de boom zelfs afsterven. Dat is de reden waarom u langs de kant van de weg alle nieuwe aanplantingen van bomen met 1 of zelfs 3 boompalen zal zien.

Heeft U vragen over planten of Uw tuin?
Kijk dan snel in Jan’s Tuinboek onze groene databank.
Daar heeft U ook de mogelijkheid om zelf vragen te stellen aan onze tuinarchitecten.