Privacyverklaring

Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de nationale en Europese regelgeving.
Wij gebruiken deze gegevens om uw bestellingen af te handelen, uw vragen te beantwoorden, onze nieuwsbrief te verzenden en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten.
Uw gegevens zullen nooit in het bezit van derden worden gesteld.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.
Daartoe kan hij zich richten tot ATuin, Arisdonk 143, 9950 Lievegem – info@atuin.be

Indien u uw gegevens wenst te consulteren of aan te passen, dan kan u dit doen door in te loggen in uw account. U zal uw gegevens daar terugvinden en kunnen aanpassen.

ATuin, Arisdonk 143, 9950 Lievegem is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.