Jan's tuinboek

Onderwerp: "Verbranden van tuinafval"

   
Door: Jan de tuinman

Verbranden van tuinafval

Momenteel zijn in verschillende wetten en decreten bepalingen opgenomen met betrekking tot het verbranden van tuinafval. Deze moeten samen bekeken worden om een duidelijk beeld te krijgen van wat wel en wat niet mag:

  • - Vlarem: stelt dat het verboden is om eender welke afvalstoffen te verbranden in open lucht tenzij het gaat om tuinafval.
  • - Het veldwetboek: bepaalt dat het verboden is om op minder dan 100 meter afstand van huizen, bossen, heiden, hagen, graan... verboden is om vuur te maken. 
  • - Het verkeersreglement: bepaalt dat het verboden is om het verkeer op welke manier dan ook te hinderen. In dit geval mag de rook het verkeer niet hinderen.
  • - Gemeentelijke reglementen: kunnen vuur maken in open lucht volledig verbieden. Navragen bij de gemeente is dus de boodschap!

We kunnen dus samenvatten: Het verbranden van tuinafval is dus niet verboden!

Door het feit dat je over een vuurplaats moet kunnen beschikken die 100 meter verwijderd is van gebouwen en groen, is het al moeilijker om een geschikte plaats te vinden om groenafval te verbranden.

We moeten er natuurlijk op wijzen dat zoveel mogelijk gezocht moet worden naar alternatieven voor de verbranding van tuinafval zoals inlevering bij het containerpark of compostering, want bij verbranding komen milieuvervuilende dioxinen vrij en is de kans op klachten vanwege buren en omwonenden groot.

Dus een goede tip: zoveel mogelijk hergebruik en pas als allerlaatste optie verbranden.

Gepost : 28 nov. 2008
Top 

Onderwerp: "Verbranden van tuinafval"

Wie is online
Gebruikers die dit onderwerp lezen: 1 gelogde gebruikers: 0 en gasten 1